• Tel: (0232) 238 17 36
 • info@1senanaokulu.com
 • Altı Evler Mah. Fidan Sokak No: 39 Sahilevleri 35320 Narlıdere/İzmir

1Sen Anaokulları

Temel Değerlerimiz

 • 1. Çocuklarımızın  beden, zihin, duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
 • 2. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklarımız için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
 • 3. Çocuklarımızın Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
 • 4. Çocuklarımızı İlköğretime  hazırlamak,
 • 5. Çocuklarımızın  gereksinimlerini  karşılamak  amacıyla  demokratik  eğitim  anlayışına  uygun  eğitim  ortamları  hazırlamak,
 • 6. Verilen  eğitim  ile  çocuklarımızda  sevgi, saygı,işbirliği, sorumluluk, hoşgörü,yardımlaşma,dayanışma  ve  paylaşma  duygu  ve  davranışları  geliştirmek,
 • 7.Çocuklarımızın  kendine  saygı  ve  güven  duymasını  sağlamak, çocuklarımıza  öz  denetim  kazandırmak,
 • 8.Tüm  etkinlikleri  oyun  temelli  düzenlemek,
 • 9. Çocuklarımızın  bağımsız  davranışlar  geliştirmesini  desteklemek, yardıma  gereksinim  duyduklarında  yetişkin  desteğini, rehberliğini  ve  güven  verici  yakınlığını  sağlamak,
 • 10. Çocuklarımızın  gelişimini  düzenli  olarak  değerlendirmek,
 • 11. Okul  Öncesi  Eğitimde  değerlendirme  sonuçlarını  çocukların, öğretmenin  ve  programın  geliştirilmesi  amacıyla  etkin olarak  kullanmak,
 • 12. Her  çalışana  değer  vermek, eşit  fırsat  tanımak,
 • 13. Birbirine  ahlaklı  ve  sorumlu  bir  biçimde  davranmak,
 • 14. Ben  yerine  biz  anlayışı  ile  problemleri  çözmek,
 • 15. Sürekli gelişmektir.

 

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Mutlu , kendine güvenen , başarılı , sağlıklı , paylaşmayı bilen , sorun çözebilen , karar verebilen öğrenmeyi bilen , sorumluluk sahibi hoşgörü , yardımlaşma , dayanışma duyguları gelişmiş çocuklar yetiştirmek ve tüm mesleki gücümüzü çocuklarla ...

Neden Biz?

Okulumuz Milli eğitim müfredatının yanı sıra spor , İngilizce , Almanca , Değerler ve Davranış Eğitimi , İlk Yardım ve Sağlığımız , ekoloji , aşçılık , jimlastik , Müzik , scamper gibi dersler ve okulumuzn fiziki yapısı , uzman kadromuzla öğrencimizin yeni ..

Misyonumuz

Özgün , yaratıcı , güvenli ve sevgi dolu bir ortamda çocuklarımızın var olan yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olmak , benlik kavramının gelişimine katgıda bulunmak , öğrenmeye ilgi uyandırmak , bilişsel     ...